Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “ към МОСВ и ПУДООС

Национална кампания  „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 г.“ на тема:  „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “  към МОСВ и ПУДООС

Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023 г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “ към МОСВ и ПУДООС