Летописна хроника

Летописна хроника

Основно училище "Иван Вазов" е една от първите обществени сгради създадени в село Мусачево. Като светско училище възниква през далечната 1871 година, в частна къща. На 20 януари 1935 година става откриването на новата сграда, а от 1937 година приема името на патриарха на българската литература - Иван Вазов.

Историята на духовно средище е написана от всеотдайни учители, дали безкористния си принос в неговото развитие. Съградено да буди преклонение, то е една от най-здравите нишки, която пренася изпитанията на времето на онези ценности, които и днес ни правят българи.

Училището се е утвърдило като място за трайно усвояване на знания, придобиване на умения и компетентности, а в учебния процес се съчетават традиция и новаторство.

Тук се обучават деца от  I до VІІ клас. За тях всеки ден сe предоставя нови възможности за обогатяване на знанията, за разпалване на любовта към четенето, за изграждане на критично мислене и разбиране на света.

Обучението и възпитанието в училище "Иван Вазов" се осъществява в уютна, благоприятна и модерна обстановка. Класните стаи са обновени и оборудвани с материали за онагледяване на учебния процес и видео системи.

Нашите учители създават позитивна творческа среда, съумяват да създадат у учениците интерес към четенето, увереност в способностите на всеки ученик и го насърчават да твори. Повод за гордост са постигнатите резултати на наши ученици в конкурси и спортни състезания.