Летописна хроника

Летописна хроника

Основно училище "Иван Вазов" е една от първите обществени сгради създадени в село Мусачево. Като светско училище възниква през далечната 1871 година, в частна къща. На 20 януари 1935 година става откриването на новата сграда, а от 1937 година приема името на патриарха на българската литература - Иван Вазов.

Историята на духовно средище е написана от всеотдайни учители, дали безкористния си принос в неговото развитие. Съградено да буди преклонение, то е една от най-здравите нишки, която пренася изпитанията на времето на онези ценности, които и днес ни правят българи.

Училището се е утвърдило като място за трайно усвояване на знания, придобиване на умения и компетентности, а в учебния процес се съчетават традиция и новаторство.

Тук се обучават деца от Подготвителна група до VІІ клас. За тях всеки ден ie предоставя нови възможности за обогатяване на знанията, за разпалване на любовта към четенето, за изграждане на критично мислене и разбиране на света.

Обучението и възпитанието в училище "Иван Вазов" се осъществява в уютна, благоприятна и модерна обстановка. Класните стаи са обновени и оборудвани с материали за онагледяване на учебния процес и видео системи.

Нашите учители създават позитивна творческа среда, съумяват да създадат у учениците интерес към четенето, увереност в способностите на всеки ученик и го насърчават да твори. Повод за гордост са постигнатите резултати на наши ученици в конкурси и спортни състезания.