Проекти

Проект "Живей в кръговрата! Разреши проблема!"

Проект "Живей в кръговрата! Разреши проблема!"

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на осведомеността и участието относно управлението на ресурси, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред училищата и населението посредством разработване и провеждане на образователни програми и кампании. В рамките на проекта се реализират 45 кампании за рециклиране в училища от цялата страна.

Научи повече