Прием I клас

Прием I клас

Прием I клас

Необходими документи за постъпване в ОУ "Иван Вазов"

  • Заявление за записване /по образец/;
    - Копие от Акта за раждане на детето;
    - Медицински документи – издадени от личен лекар:
         - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
  • Характеристика на средата /по образец/;
  • Заявление за записване ЦОУД.