Прием I клас

Прием I клас

Прием I клас

Необходими документи за записване в ОУ "Иван Вазов", с. Мусачево:

  • Заявление за записване /по образец/;
    - Копие от Удостоверение за раждане на детето;
  • Декларация за защита на лични данни;
  • Характеристика на средата /по образец/;
  • Заявление за целодневна организация на учебния ден /по желание на родителите/;
  • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група /слад 31.05.24 г. до 10.06.24 г./.