175 години от рождението на поета революционер Христо Ботев

175 години от рождението на поета революционер Христо Ботев

175 години от рождението на поета революционер Христо Ботев