19 ноември - Празник на сухопътните войски

19 ноември - Празник на сухопътните войски

19 ноември - Празник на сухопътните войски