Клуб по интереси "Млад еколог" 2023-2024 г.

Клуб по интереси "Млад еколог" 2023-2024 г.

Ръководител на клуб по интереси "Млад еколог" - Йовка Танева.