Възрожденски дух с новаторски почерк!

Новини

Начало на учебната 2023-2024 г.

Отново е празничният 15 септември! Здравей, училище любимо! Запей, звънче, с ясен глас! Започваме учебната година с радост, с нови прекрасни мечти, с желание за знания и нека да са успешни учебните дни!

Научи повече


Проекти

Проект "Живей в кръговрата! Разреши проблема!"

Проект "Живей в кръговрата! Разреши проблема!"

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на осведомеността и участието относно управлението на ресурси, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред училищата и населението посредством разработване и провеждане на образователни програми и кампании. В рамките на проекта се реализират 45 кампании за рециклиране в училища от цялата страна.

Научи повече